TERRA TRAC rupsonderstel

Bodembescherming zorgt voor hogere opbrengst.

De grote contactvlakken van de rupsen voor maaidorsers, veldhakselaars en tractoren beschermen de grond. Met hun geringe transportbreedte kunnen ze tot 40 km/u op de weg rijden.

TERRA TRAC rupsonderstel

Bodembescherming zorgt voor hogere opbrengst.

De grote contactvlakken van de rupsen voor maaidorsers, veldhakselaars en tractoren beschermen de grond. Met hun geringe transportbreedte kunnen ze tot 40 km/u op de weg rijden.

TERRA TRAC rupsonderstellen.

Achtergrondinformatie, tests en ervaringsrapporten


Ervaring door de praktijk.

Met goede reden.

"De basis van een goede oogst is een gezonde en vruchtbare bodem. Alle agrarische- en landbouwtechnische maatregelen blijven zonder de optimale bodemgesteldheid zonder resultaat. In de praktijk moeten korte tijdvensters voor grondbewerking, zaaien en oogsten worden gerealiseerd – en dat met de hoogst mogelijke machinecapaciteit.

Onze bodem - een schaars goed.

Bodem is de belangrijkste productiebasis voor landbouw. Deze kan niet worden uitgebreid. De extra opbrengsten die nodig zijn voor de groeiende wereldbevolking, moeten worden gegenereerd op de beschikbare ruimte. De grootste moeilijkheid is het combineren van efficiëntie en duurzaamheid. De boerderijen worden groter en de tijdvensters voor het bewerken en oogsten van het land worden steeds korter. Tegelijkertijd worden de machines groter, krachtiger en dus ook zwaarder. Bodemverdichting tot gevolg.

De bodem is onze werkplek.

Bodemverdichting, zoals veroorzaakt door tractoren of oogstmachines, verminderen de holle ruimten in de grond.

De gevolgen zijn zuurstofgebrek, het risico op wateroverlast en een verminderd bodemleven. De volgende gewassen laten dit zien door vertraagde ontwikkeling, lagere opbrengst en slechtere wortelgroei. Schade veroorzaakt in slechts één oogst duurt jaren. De waardeverminderingen zijn natuurlijk niet onherstelbaar. Diepe grondbewerking vanggewassen of kalkbemesting hebben geleid tot het herstel op lange termijn van het oorspronkelijke opbrengstpotentieel van de bouwgrond. Maar al deze maatregelen kosten geld. Zou het niet eenvoudiger zijn om de schade te vermijden? Bij de ontwikkeling van onze machines zorgen wij bij CLAAS ervoor dat de nadelen voor de bodem tot een minimum worden beperkt. We streven ernaar de meest waardevolle hulpbron van alle boeren te behouden en te beschermen. Want ook voor ons betekent het: De bodem is onze werkplek.

TERRA TRAC op de LEXION

De TERRA TRAC-rupsband heeft zich op de maaidorser al meer dan 20 jaar in de praktijk bewezen en wordt voortdurend verder ontwikkeld om aan de hoge eisen van onze klanten te voldoen. Tegenwoordig is ongeveer een derde van alle LEXION en de helft van de LEXION hybride machines uitgerust met TERRA TRAC.

TERRA TRAC op de JAGUAR

Naast de bekende voordelen van de TERRA TRAC-rupsbanden op het gebied van bodembescherming en tractie, is CLAAS de eerste fabrikant van veldhakselaars die een optimale oplossing presenteert die af fabriek is geïntegreerd voor bescherming van bodem en graszoden: de nieuw ontwikkelde JAGUAR TERRA TRAC met bescherming van de kopakker.

TERRA TRAC op de AXION

Met de AXION 900 TERRA TRAC presenteert CLAAS de eerste volledig geveerde half-track tractor. De doorslaggevende innovatie is de integratie van de veerbelaste TERRA TRAC-rupsaandrijving. Het rupsonderstel is gebaseerd op de techniek die bekend is van de maaidorser, maar is speciaal aangepast aan de eisen van de tractor.